دوره جامع امنیت وب


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره جامع امنیت وبمهندسین تیموری و زنجانیپنج‌شنبه و جمعه 14 الی 19۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰:۰۰2206,000,000آنلاین
ارائه مدرک معتبر در انتهای دوره
ارائه ویدیوهای ضبط شده از کلاس های مجازی (به شرکت کنندگان دوره)

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامآموزش شبکه - دوره جامع آموزش شبکهمهندسین تیموری و زنجانیپنج‌شنبه و جمعه 14 الی 19۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰:۰۰2206,000,000آنلاین
ثبت نامدوره جامع بازار کار امنیتمهندسین تیموری و زنجانیپنج‌شنبه و جمعه 14 الی 19۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰:۰۰2206,000,000آنلاین
ثبت نامدوره جامع CompTIAمهندسین تیموری و زنجانیپنج‌شنبه و جمعه 14 الی 19۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰:۰۰2206,000,000آنلاین
ثبت نامدوره پکیج Security+, PWK و CEHمهندسین تیموری و زنجانیپنج‌شنبه و جمعه 14 الی 19۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰:۰۰2206,000,000آنلاین
ثبت نامدوره جامع مانیتورینگ NOCمهندسین تیموری و زنجانیپنج‌شنبه و جمعه 14 الی 19۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰:۰۰2206,000,000آنلاین
ثبت نامدوره جامع تست نفوذ شبکهمهندسین تیموری و زنجانیپنج‌شنبه و جمعه 14 الی 19۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰:۰۰2206,000,000آنلاین
ثبت نامدوره جامع امنیت اطلاعاتمهندسین تیموری و زنجانیپنج‌شنبه و جمعه 14 الی 19۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰:۰۰2206,000,000آنلاین