در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

پکیج جامع تست نفوذ وب


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامپکیج جامع تست نفوذ وبمهندسین تیموری و زنجانیپنج‌شنبه و جمعه 14 الی 19۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰:۰۰2206,000,000آنلاین
ارائه مدرک معتبر در انتهای دوره
ارائه ویدیوهای ضبط شده از کلاس های مجازی (به شرکت کنندگان دوره)

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامپکیج بازار کار شبکهمهندسین تیموری و زنجانیپنج‌شنبه و جمعه 14 الی 19۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰:۰۰2206,000,000آنلاین
ثبت نامپکیج بازار کار امنیتمهندسین تیموری و زنجانیپنج‌شنبه و جمعه 14 الی 19۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰:۰۰2206,000,000آنلاین