دوره آموزشی مجازی‌سازی با VMWare ICM 7


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره آموزشی مجازی‌سازی با VMWare ICM 7مهندس ابوالحبیبشنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 21۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۱۷:۰۰:۰۰421,700,000آنلاین
عنواننام مدرسزمان برگزاریشروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره آموزشی مجازی‌سازی با VMWare ICM 7مهندس ابوالحبیبشنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 21۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۸:۰۰:۰۰421,700,000آنلاین

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
نتیجه‌ای یافت نشد.