در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

دوره آموزشی Security+


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره آموزشی Security+مهندس علیزادهچهارشنبه ساعت 17 الی 21۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۷:۰۰:۰۰40700,000آنلاین
ارائه مدرک معتبر در انتهای دوره
ارائه ویدیوهای ضبط شده از کلاس های مجازی (به شرکت کنندگان دوره)

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره آموزشی PaloAlto PCNSAمهندس علیزادهچهارشنبه ساعت 17 الی 21۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۷:۰۰:۰۰40700,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی Fortigate NSE4مهندس علیزادهچهارشنبه ساعت 17 الی 21۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۷:۰۰:۰۰40700,000آنلاین
ثبت نامدوره SANS 440مهندس علیزادهچهارشنبه ساعت 17 الی 21۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۷:۰۰:۰۰40700,000آنلاین
ثبت نامدوره مهندسی معکوس بدافزارمهندس علیزادهچهارشنبه ساعت 17 الی 21۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۷:۰۰:۰۰40700,000آنلاین