در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

وب هکینگ (آموزش تست نفوذ وب)


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت ناموب هکینگ | آموزش تست نفوذ وب | دوره Sans 542مهندس زنجانیسه‌شنبه الی پنج‌شنبه 9 الی 19۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۰۹:۰۰:۰۰301,332,000آنلاین
ارائه مدرک معتبر در انتهای دوره
ارائه ویدیوهای ضبط شده از کلاس های مجازی (به شرکت کنندگان دوره)

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره تست نفوذ اندرویدمهندس زنجانیسه‌شنبه الی پنج‌شنبه 9 الی 19۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۰۹:۰۰:۰۰301,332,000آنلاین
ثبت نامدوره CompTIA Packمهندس زنجانیسه‌شنبه الی پنج‌شنبه 9 الی 19۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۰۹:۰۰:۰۰301,332,000آنلاین
ثبت نامدوره پکیج Security+, PWK و CEHمهندس زنجانیسه‌شنبه الی پنج‌شنبه 9 الی 19۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۰۹:۰۰:۰۰301,332,000آنلاین
ثبت نامدوره پکیج monitoring NOCمهندس زنجانیسه‌شنبه الی پنج‌شنبه 9 الی 19۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۰۹:۰۰:۰۰301,332,000آنلاین