در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

دوره PWK | تست نفوذ با کالی


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
برگزار شددوره PWK | تست نفوذ با کالیمهندس تیموریشنبه‌ها و دوشنبه‌ها 19 الی 21۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۹:۰۰:۰۰301,050,000آنلاین
عنواننام مدرسزمان برگزاریشروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره PWK | تست نفوذ با کالیمهندس تیموریشنبه و دوشنبه 19 الی 21۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۱۹:۰۰:۰۰301,050,000آنلاین
ارائه مدرک معتبر در انتهای دوره
ارائه ویدیوهای ضبط شده از کلاس های مجازی (به شرکت کنندگان دوره)

"نمونه کلاس درس PWK با تدریس مهندس تیموری"


دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
برگزار شددوره CEH | دوره هکر قانونمند با CEH v11مهندس تیموریشنبه‌ها و دوشنبه‌ها 19 الی 21۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۹:۰۰:۰۰301,050,000آنلاین
برگزار شددوره آموزشی SANS SEC504مهندس تیموریشنبه‌ها و دوشنبه‌ها 19 الی 21۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۹:۰۰:۰۰301,050,000آنلاین
برگزار شددوره پایتون برای بلک هتمهندس تیموریشنبه‌ها و دوشنبه‌ها 19 الی 21۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۹:۰۰:۰۰301,050,000آنلاین