از کاربران عزیز تقاضا داریم به دلیل مهاجرت سایت، حتما شماره معتبر خود را وارد نمایند در غیر این صورت در سایت جدید امکان دسترسی به حساب خود را نخواهند داشت!

از کاربران عزیز تقاضا داریم به دلیل مهاجرت سایت، حتما شماره معتبر خود را وارد نمایند در غیر این صورت در سایت جدید امکان دسترسی به حساب خود را نخواهند داشت!

دوره آموزشی PaloAlto PCNSA


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
برگزار شددوره آموزشی PaloAlto PCNSAمهندس ایمانیشنبه‌ها و دوشنبه‌ها 17 الی 20۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱۷:۰۰:۰۰241,250,000آنلاین

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
برگزار شددوره Security+ | آموزش Security+مهندس قهروددوشنبه ها و جمعه ها ساعت 18 الی 21۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۰:۰۰30800,000آنلاین
ثبت نامدوره ISMS - آموزش ISMS (پیاده سازی استاندارد ISMS)مهندس شایسته‌فرپنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها 17 الی 19۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱۷:۰۰:۰۰241,400,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی SANS SEC401مهندس تیمورییکشنبه‌ها و سه‌شبنه‌ها 18 الی 21۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۰:۰۰301,000,000آنلاین
ثبت نامدوره SANS 440 : CIS Critical Controlsمهندس قهروددوشنبه‌ها 18 الی 21۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱۸:۰۵:۰۰301,300,000آنلاین
برگزار شددوره بوت کمپ مدیر امنیت سایبریمهندس قهرودشنبه‌ها و دوشنبه‌ها 18 الی 21۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۸:۰۰:۰۰402,000,000آنلاین