در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

آموزش نتورک پلاس


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامآموزش نتورک پلاس | دوره Network+مهندس کلانتریپنج‌شنبه‌ و جمعه 17 الی 20۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۷:۰۰:۰۰36290,000آنلاین
عنواننام مدرسزمان برگزاریشروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامآموزش نتورک پلاس | دوره Network+مهندس خیرخواهپنج شنبه ها 9 الی 13۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۰۹:۰۰:۰۰36290,000آنلاین
ارائه ویدیوهای ضبط شده از کلاس های مجازی (به شرکت کنندگان دوره)
ارائه مدرک معتبر در انتهای دوره

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره آموزشی Server+مهندس کلانتریپنج‌شنبه‌ و جمعه 17 الی 20۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۷:۰۰:۰۰36290,000آنلاین
ثبت نامدوره A+ | آموزش A Plus از کامپتیامهندس کلانتریپنج‌شنبه‌ و جمعه 17 الی 20۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۷:۰۰:۰۰36290,000آنلاین
ثبت نامدوره Storage+مهندس کلانتریپنج‌شنبه‌ و جمعه 17 الی 20۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۷:۰۰:۰۰36290,000آنلاین