در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

دوره آموزشی MikroTik MTCNA


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره آموزشی MikroTik MTCNA مهندس صبری‌زادهجمعه ها 14 الی 18۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۱۴:۰۰:۰۰24500,000آنلاین

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره MTCSEمهندس صبری‌زادهجمعه ها 9 الی 13۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۰۹:۰۰:۰۰20500,000آنلاین