دوره آموزشی MikroTik MTCNA


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره آموزشی MikroTik MTCNA مهندس صبری‌زادهجمعه ها 14 الی 18۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰:۰۰24500,000آنلاین

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره MTCSEمهندس صبری‌زادهجمعه ها 9 الی 13۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۹:۰۰:۰۰20500,000آنلاین