دوره MCSE


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
برگزار شددوره MCSE - دوره آموزشی مایکروسافت MCSEمهندس تیمارشنبه دوشنبه چهارشنبه 17 الی 20۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۷:۰۰:۰۰2254,000,000آنلاین

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره Microsoft Dynamics 365 Administrationمهندس حیدریپنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها 19 الی 21:30۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۹:۰۰:۰۰502,000,000آنلاین