در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

دوره آموزشی LPIC 1


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره آموزشی LPIC 1مهندس نیک فطرتچهارشنبه ها 16:30 الی 20:30۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۶:۳۰:۰۰521,100,000آنلاین
ارائه ویدیوهای ضبط شده از کلاس های مجازی (به شرکت کنندگان دوره)
ارائه مدرک معتبر در انتهای دوره

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره آموزشی LPIC 2مهندس نیک فطرتچهارشنبه ها 16:30 الی 20:30۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۶:۳۰:۰۰521,100,000آنلاین
ثبت نامدوره Linux Essentials | مهارت‌های لینوکسمهندس نیک فطرتچهارشنبه ها 16:30 الی 20:30۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۶:۳۰:۰۰521,100,000آنلاین