دوره فایروال فورتی گیت NSE4


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
برگزار شددوره فایروال فورتی گیت NSE4مهندس ایمانیپنج‌شنبه‌ها 9 الی 12۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۰۹:۰۰:۰۰361,400,000آنلاین

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
برگزار شددوره Security+ | آموزش Security+مهندس قهروددوشنبه ها و جمعه ها ساعت 18 الی 21۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۰:۰۰30800,000آنلاین
ثبت نامدوره ISMS - آموزش ISMS (پیاده سازی استاندارد ISMS)مهندس شایسته‌فرپنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها 17 الی 19۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱۷:۰۰:۰۰241,400,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی SANS SEC401مهندس تیمورییکشنبه‌ها و سه‌شبنه‌ها 18 الی 21۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۰:۰۰301,000,000آنلاین
ثبت نامدوره SANS 440 : CIS Critical Controlsمهندس قهروددوشنبه‌ها 18 الی 21۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱۸:۰۰:۰۰301,300,000آنلاین
ثبت نامدوره بوت کمپ مدیر امنیت سایبریمهندس قهرودشنبه‌ها و دوشنبه‌ها 18 الی 21۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۸:۰۰:۰۰402,000,000آنلاین