در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

دوره آموزشی Exchange Server


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
برگزار شددوره آموزشی Exchange Serverمهندس آجرلوپنج‌شنبه و جمعه 9 الی 13۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۰۹:۰۰:۰۰601,850,000آنلاین

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره MCSE | دوره مایکروسافت MCSE 2019مهندس تیمارشنبه دوشنبه چهارشنبه 17 الی 20۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۱۷:۰۰:۰۰2254,000,000آنلاین