دوره آموزشی Exchange Server


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
برگزار شددوره آموزشی Exchange Serverمهندس آجرلوپنج‌شنبه و جمعه 9 الی 13۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۰۹:۰۰:۰۰601,850,000آنلاین

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره Microsoft Dynamics 365 Administrationمهندس حیدریپنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها 19 الی 21:30۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۹:۰۰:۰۰502,000,000آنلاین