در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

دوره CHFI | محقق فارنزیک هک کامپیوتر


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره CHFI | محقق فارنزیک هک کامپیوترمهندس عبدیپنج شنبه ها و جمعه ها 15 الی 19۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰:۰۰401,500,000آنلاین

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره جرم شناسیدکتر بیگییکشنبه و سه شنبه 18 الی 20۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۸:۰۰:۰۰121,000,000آنلاین