آموزش فارنزیک با دوره CHFI


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
برگزار شددوره CHFI - آموزش فارنزیکمهندس عبدیپنج شنبه ها و جمعه ها 15 الی 19۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱۵:۰۰:۰۰401,500,000آنلاین

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره جرم شناسیدکتر بیگییکشنبه و سه شنبه 18 الی 20۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۸:۰۰:۰۰121,000,000آنلاین