از کاربران عزیز تقاضا داریم به دلیل مهاجرت سایت، حتما شماره معتبر خود را وارد نمایند در غیر این صورت در سایت جدید امکان دسترسی به حساب خود را نخواهند داشت!

از کاربران عزیز تقاضا داریم به دلیل مهاجرت سایت، حتما شماره معتبر خود را وارد نمایند در غیر این صورت در سایت جدید امکان دسترسی به حساب خود را نخواهند داشت!

آموزش فارنزیک با دوره CHFI


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
برگزار شددوره CHFI - آموزش فارنزیکمهندس عبدیپنج شنبه ها و جمعه ها 15 الی 19۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱۵:۰۰:۰۰401,500,000آنلاین
عنواننام مدرسزمان برگزاریشروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره CHFI - آموزش فارنزیکمهندس عبدییک‌شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ساعت 15 الی 18۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۸:۰۰:۰۰301,500,000آنلاین

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
برگزار شددوره جرم شناسیدکتر بیگییکشنبه و سه شنبه 18 الی 20۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۸:۰۰:۰۰121,000,000آنلاین