در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

دوره CEH | دوره هکر قانونمند با CEH v11


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره CEH | دوره هکر قانونمند با CEH v11مهندس چراغیسه‌شنبه‌ها 17 الی 20۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱۷:۰۰:۰۰421,300,000آنلاین
عنواننام مدرسزمان برگزاریشروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره CEH | دوره هکر قانونمند با CEH v11مهندس طاهرییکشنبه‌ها 18 الی 21۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱۸:۰۰:۰۰421,300,000آنلاین
ارائه مدرک معتبر در انتهای دوره
ارائه ویدیوهای ضبط شده از کلاس های مجازی (به شرکت کنندگان دوره)

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره PWK | تست نفوذ با کالیمهندس چراغیسه‌شنبه‌ها 17 الی 20۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱۷:۰۰:۰۰421,300,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی SANS SEC504مهندس چراغیسه‌شنبه‌ها 17 الی 20۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱۷:۰۰:۰۰421,300,000آنلاین
ثبت نامدوره پایتون برای بلک هتمهندس چراغیسه‌شنبه‌ها 17 الی 20۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱۷:۰۰:۰۰421,300,000آنلاین