دوره CEH | دوره هکر قانونمند با CEH v11


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
برگزار شددوره CEH | دوره هکر قانونمند با CEH v11مهندس طاهریپنج شنبه ها و جمعه ها 14 الی 18۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۰:۰۰401,200,000آنلاین
عنواننام مدرسزمان برگزاریشروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره CEH | دوره هکر قانونمند با CEH v11مهندس طاهرییکشنبه‌ها 18 الی 21۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۸:۰۰:۰۰421,300,000آنلاین
ثبت نامدوره CEH | دوره هکر قانونمند با CEH v11مهندس چراغیسه‌شنبه‌ها 17 الی 20۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۷:۰۰:۰۰421,300,000آنلاین
ارائه مدرک معتبر در انتهای دوره
ارائه ویدیوهای ضبط شده از کلاس های مجازی (به شرکت کنندگان دوره)

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
برگزار شددوره PWK | تست نفوذ با کالیمهندس تیمورییکشنبه ها و سه شنبه ها 19 الی 21۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۹:۰۰:۰۰301,000,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی SANS SEC504مهندس تیموریسه‌شبنه‌ها 18 الی 21۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰301,300,000آنلاین
برگزار شددوره تست نفوذ وب | دوره وب هکینگ | Sans 542مهندس زنجانیپنج شنبه ها و جمعه ها 16 الی 19۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۶:۰۰:۰۰401,500,000آنلاین
ثبت نامدوره پایتون برای بلک هتمهندس طاهریپنج‌شنبه و جمعه‌ها 18 الی 21۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۸:۰۰:۰۰402,000,000آنلاین