دوره CCNA 200-301


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
برگزار شددوره CCNA 200-301مهندس نیک‌فطرتیکشنبه ها 17 الی 19 پنج شنبه ها 15 الی 18۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۷:۰۰:۰۰501,000,000آنلاین
عنواننام مدرسزمان برگزاریشروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره CCNA 200-301مهندس نیک فطرتجمعه‌ها 13 الی 17۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۱۳:۰۰:۰۰601,500,000آنلاین
ارائه ویدیوهای ضبط شده از کلاس های مجازی (به شرکت کنندگان دوره)
ارائه مدرک معتبر در انتهای دوره

"همه چیز درباره دوره CCNA 200-301"


دوره های مرتبط
عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره CCNP ENCOR 350-401مهندس ملایییکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها 17 الی 20۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱۷:۰۰:۰۰902,400,000آنلاین
ثبت نامدوره Cisco Firepowerمهندس ملاییچهارشنبه‌ها 17 الی 20۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۷:۰۰:۰۰422,000,000آنلاین