در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

در کمپ نوروزی لیان شرکت کنید و 25% تخفیف بگیرید!!! کدتخفیف: LianEyd کلیک کنید

دوره A+ | آموزش A Plus از کامپتیا


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره A+ | آموزش A Plus از کامپتیامهندس خیرخواهیک‌شبنه‌ها 16 الی 20۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱۶:۰۰:۰۰35.5500,000آنلاین
ارائه ویدیوهای ضبط شده از کلاس های مجازی (به شرکت کنندگان دوره)
ارائه مدرک معتبر در انتهای دوره

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره آموزشی Server+مهندس خیرخواهیک‌شبنه‌ها 16 الی 20۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱۶:۰۰:۰۰35.5500,000آنلاین
ثبت نامآموزش نتورک پلاس | دوره Network+مهندس خیرخواهیک‌شبنه‌ها 16 الی 20۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱۶:۰۰:۰۰35.5500,000آنلاین
ثبت نامدوره Storage+مهندس خیرخواهیک‌شبنه‌ها 16 الی 20۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱۶:۰۰:۰۰35.5500,000آنلاین